Wettelijk

Naam van de sites:

https://lesecuadors.fr

https://lesecuadors.be

https://lesecuadors.com

https://lesecuadors.eu

 

Publishing Director: Marino Fato + 32 0477345976

 

E-mail: lesecuadors@yahoo.fr


Adres:

Galerij van de koning, 10
1000
BRUSSEL


Tel. : + 32 02 514 35 59

 

Bedrijf: Les Ecuadors SPRL

 

BTW-nummer: BE - 0457.865.338

 

De gebruiker van de website erkent dat de vaardigheden en middelen die nodig zijn om toegang tot en gebruik van deze site. Zij erkent ook deze juridische mededeling te hebben gelezen en akkoord te voldoen.

 

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de website "www.lesecuadors.be" uitgevoerd was het onderwerp van een verklaring aan de Nationale Data Processing en Vrijheden Commissie (CNIL).

 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site, een cookie kan worden automatisch geïnstalleerd op de software navigation.Un cookie is een element dat de gebruiker niet identificeren, maar wordt gebruikt om informatie over te nemen navigatie van het op de website. De gebruiker kan de cookies uit te schakelen met behulp van de parameters in hun browser.

 

De gebruiker heeft het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en hen betreffende gegevens (artikel 34 van de wet "en Vrijheden") te schrappen heeft. Om dit te doen, kan de gebruiker van toepassing zijn op de directeur van de hierboven genoemde publicatie.

 

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en vormt een inbreuk gesanctioneerd door artikel L 335-2 van het Wetboek van intellectuele eigendom.

 

Hetzelfde geldt voor elke databases die op de website zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting in de code van intellectuele eigendom (CPI) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

 

De handelsmerken van de website exploitant en haar partners, en de logo's op de site zijn handelsmerken (semi-figuratief of niet).

De hyperlinks opgericht binnen de website die naar andere bronnen op het internet-netwerk, en met name haar partners zijn het onderwerp van een voorafgaande schriftelijke toestemming geweest.

 

Bezoekers van de website kunnen gebruikers niet het opzetten van een hyperlink naar deze sites zonder de uitdrukkelijke toestemming van de website operator.

Google vertaling Origineel in het Frans

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.