fbpx

JURIDISCH

Naam van sites:

lesecuadors.EU - lesecuadors.com - lesecuadors.be - lesecuadors.com - parfumslesecuadors. I

Directeur van publicatie: Marino Fato + 32 0477345976

e-mail: lesecuadors@ Gmail.com

adres:

King's Gallery, 10
1000
BRUSSEL

Telefoon. : + 32 02 514 35

Sociale reden: LES ECUADORS BVBA

BTW nummer: BE0867826633

De gebruiker van de website erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site. Hij erkent ook deze juridische kennisgeving te hebben gelezen en verbindt zich ertoe deze na te leven.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens geproduceerd op de website “www.lesecuadors.be ”is verklaard aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browser kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot navigatie daarvan op de website. De gebruiker kan deze cookie deactiveren door middel van de parameters die in zijn browsersoftware verschijnen.

De gebruiker heeft het recht om gegevens die op hem betrekking hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (artikel 34 van de wet "Informatique et Libertés"). Om dit recht uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met de directeur van de publicatie waarnaar hierboven wordt verwezen.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website is verboden en vormt een overtreding die bestraft kan worden door artikel L 335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Hetzelfde geldt voor alle databases die op de website verschijnen en die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de intellectuele eigendom (IPC) omzet in wettelijke bescherming van databases.

De handelsmerken van de websitebeheerder en zijn partners, evenals de logo's die op de site verschijnen, zijn geregistreerde handelsmerken (semi-figuratief of niet).

De hyperlinks die in het kader van de website worden opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk, en in het bijzonder naar zijn partners, zijn vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk goedgekeurd.

Bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze sites plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de exploitant van de website.gmail.com

fr Français
X
Terug naar boven