fbpx

Préambule

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de relatie tussen LES ECUADORS BVBA vertegenwoordigd door haar zaakvoerder MARINO FATO, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder BTW-nummer BE-0457.865.338 - Galerie du roi, 10 - 1000 - BRUXELLES, (hierna " LES ECUADORS SPRL) en elke persoon of onderneming die een online aankoop doet ("de Klant") via de sites lesecuadors.com, lesecuadors.worden, lesecuadors.be ("de Sites"). De sites zijn eigendom van het bedrijf LES ECUADORS SPRL in zijn geheel, evenals alle gerelateerde rechten. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, is systematisch onderworpen aan de toestemming van de eigenaar die deze rechten bezit. Hyperlinks naar de site zijn echter toegestaan ​​als ze bedoeld zijn om de site en de door verkochte producten te promoten LES ECUADORS BVBA.

1. Aanvaarding van voorwaarden

De klant erkent enerzijds dat hij bij het plaatsen van de bestelling deze algemene voorwaarden en de verschillende kennisgevingen, informatie, beschikbaar en downloadbaar op de Site, heeft gelezen en die hij verklaart zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden vormen het kader voor bestellingen die op de Site worden geplaatst, waarbij elk bestelformulier geacht wordt al zijn voorwaarden te bevatten. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document voorkomen.

De volgende termen worden hier begrepen: "Product", elk afgewerkt of halffabrikaat in de parfumerie, geparfumeerde producten, sfeer of plezier, luxe of standaard of aangepaste decoratie, waarvan de verkoop op afstand mogelijk wordt gemaakt op de Site. “Klant”, de meerderjarige natuurlijke persoon die Producten op de Site verwerft of de professional die ze verwerft voor de behoeften van zijn professionele activiteit; "Bestel" het gedematerialiseerde of papieren document, ondertekend of verstrekt door de Klant op de Site.

LES ECUADORS De SPRL kan haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, waarbij de versie die van toepassing is op elke transactie tussen de partijen de versie is die online toegankelijk is als onderdeel van het bestelproces op de Site. Het is aan de Klant om de documentaire elementen (afdrukbaar overschot) van zijn Bestelling op zijn harde schijf te bewaren. In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op elektronische overeenkomsten op afstand, worden enkel overeenkomsten die elektronisch met klanten worden gesloten voor bedragen gelijk aan of groter dan 120 euro, gedurende een periode van tien jaar bewaard op een backupserver.

Toegang tot de site

Zoals elke website is de site op elk moment toegankelijk onder voorbehoud van curatieve of preventieve onderhoudswerkzaamheden door internetproviders, gevallen van overmacht, noodzakelijke updates van de site en waaronder LES ECUADORS SPRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden.

2. Illustratie en essentiële kenmerken van de producten

De producten die aan de klant worden aangeboden, verschijnen op de site binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van de goede werking van de site. Elk product dat op de site wordt aangeboden, is het onderwerp van een beknopte presentatie in overeenstemming met de regelgeving met vermelding van de naam, kenmerken, prijs, een foto, met, in het geval van essenties of grondstoffen, een verklarende beschrijving, een kennisgeving van gebruik met verwijzing, indien aanwezig, naar aanvullende uitleg. De foto's die de producten illustreren, vallen niet binnen het contractuele veld. Mochten er fouten optreden, is in ieder geval de verantwoordelijkheid van LES ECUADORS SPRL kan niet worden ingeschakeld. De intellectuele eigendomsrechten op deze foto's behoren toe LES ECUADORS SPRL, die in dit verband geen vergunning verleent. De standaardproducten die online aan haar klanten worden aangeboden door LES ECUADORS BVBA zijn beschikbaar in het magazijn tot haar beschikking. Op maat gemaakte producten worden dankzij de tussenkomst van de consulent parfumeur van LES ECUADORS SPRL. De gebruikte grondstoffen en de verschillende componenten voldoen aan de geldende branchevoorschriften.

Contractueel pad en bestelproces

Hij garandeert de juistheid van de persoonlijke informatie die over hem wordt verstrekt. Hij ontvangt per e-mail een bevestiging van het aanmaken van zijn account. Elke bestelling van Producten met deze gebruikersnaam en wachtwoord wordt verondersteld te zijn gedaan door de Klant.

De Klant kan zelf de bestelling plaatsen wat resulteert in de volgende opeenvolgende fasen:

Basis structuur

Voor standaardproducten

Keuze van het product, bevestiging van deze keuze door toevoeging aan het winkelmandje (1e klik), bevestiging van het winkelmandje door een klik om de bestelling te beëindigen (bestelling afronden of bestelling: 2e klik), Informatie door de klant van zijn online contactgegevens (of identificatie van de klant en zijn contactgegevens) die de klant met een klik bevestigt; Keuze van aflevermethode door middel van een klik; Verificatie van de samenvatting van de bestelling en zijn prijs met de mogelijkheid om eventuele fouten te corrigeren, met raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden (downloadbaar) door het overeenkomstige vakje aan te vinken en validatie van de bestelling (3e klik), keuze van de methode van betaling door middel van een klik, onmiddellijke betaling van de bestelling of uitgesteld per cheque; Verzonden door LES ECUADORS SPRL van de ontvangstbevestiging van de bestelling met de verplichte gegevens en de factuur in bijgevoegde documenten in pdf-formaat, op te slaan op de harde schijf van de computer van de klant.

3. Registratie en verwerking van de bestelling

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling. LES ECUADORS De SPRL bevestigt de aanvaarding van haar bestelling aan de klant op het e-mailadres dat ze zal hebben meegedeeld. De verkoop komt pas tot stand vanaf de bevestiging van de bestelling en nadat de bankbetaalcentra hun akkoord hebben gegeven. In geval van weigering door het betrokken betalingscentrum, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht. LES ECUADORS De SPRL behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie er een geschil is in verband met de betaling van een eerdere bestelling of wiens persoonlijke account onjuiste informatie bevat of suggereert dat het om fraude gaat. De informatie die de koper bij de bestelling geeft, verbindt dit laatste: in geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid om deze te leveren. het product.

4. levering

LES ECUADORS SPRL levert de pakketten met bestellingen die op de Site zijn geplaatst naar landen die toegankelijk zijn via postbezorgdiensten. LES ECUADORS De SPRL zal haar best doen om de bestellingen te verwerken binnen de limiet van de beschikbare voorraden van de producten die op de site worden aangeboden. LES ECUADORS De SPRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van een Bestelling die is afgesloten in geval van onbeschikbaarheid of in geval van een tekort aan voorraad bij de fabrikant of leverancier. Indien na bevestiging van de Bestelling het gereserveerde Product niet beschikbaar blijkt te zijn, LES ECUADORS De SPRL zal de Klant zo snel mogelijk per e-mail of telefonisch informeren.

Als het Product niet beschikbaar is en niet binnen 15 dagen na de maximale verwachte leverdatum van de bestelling per brief kan worden geleverd, kan de klantenservice van LES ECUADORS De SPRL zal contact opnemen met de Klant om samen met hem de voorwaarden voor terugbetaling van zijn bestelling te valideren, die uiterlijk binnen 30 dagen zal plaatsvinden. Als alternatief, klantenservice van LES ECUADORS SPRL kan een terugbetaling aanbieden in de vorm van een tegoedbon, die gedurende één jaar op de hele Site moet staan, of een vervangend product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden. In geval van levering van een goed van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, komen de retourkosten in het geval de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht voor rekening van LES ECUADORS BVBA.

In het geval van leveringsproblemen voor alle of een deel van de Producten die tijdens een Bestelling zijn aangevraagd, kan de Bestelling uitzonderlijk worden opgeschort door LES ECUADORS SPRL tot ontvangst van alle producten.

Er wordt ook vermeld dat om redenen van beschikbaarheid een bestelling niet meerdere keren bij de klant kan worden afgeleverd en bij ontvangst wordt verzonden door LES ECUADORS SPRL voor alle producten. Als de klant twee verschillende afleverlocaties wil, plaatst hij twee bestellingen, met de bijbehorende dubbele bezorgkosten.

De levertijden komen overeen met de verwerkings- en levertijden van de Producten. Wanneer ze niet op voorraad zijn, worden de deadlines zelf berekend op basis van de datum van ontvangst van het product die door de fabrikanten en partners van LES ECUADORS BVBA, indien deze datum gekend is volgens de leveringsmogelijkheden op het moment van de bestelling.

Deze deadlines zijn exclusief feestdagen en weekends. De levertijden worden van geval tot geval aan de klant meegedeeld, hetzij tijdens de validatie van de samenvatting van de bestelling door de klant, hetzij tijdens de ontvangstbevestiging van de bestelling door LES ECUADORS BVBA.

Levering in Europa EEG:

Pakket: het pakket dat is toevertrouwd door LES ECUADORS SPRL per post of door de vervoerder wordt binnen drie tot vijf werkdagen geleverd tegen de prijzen vermeld op de Site en opgenomen in de factuur, op het adres vermeld door de Klant. Als de klant afwezig is op het moment van levering, wordt hij per post op de hoogte gebracht van de levering, waarin de voorwaarden voor levering of afhaling van het pakket worden vastgesteld.

Voorbeeld: levering per post.

Internationale levering:

Pakket: het pakket dat is toevertrouwd door LES ECUADORS SPRL aan de vervoerder wordt geleverd binnen een maximum van twee (2) tot tien (10) werkdagen tegen de prijzen vermeld op de Site en opgenomen in de factuur, op het adres vermeld door de Klant. Als de klant afwezig is op het moment van levering, neemt de serviceprovider contact met hem op en stelt hij samen met de vervoerder de voorwaarden voor een nieuwe levering of herroeping van het pakket vast. In geval van levering door de post, moet hij contact opnemen met de post van zijn land om zijn pakket op te halen en een nieuwe levering te regelen.

Monster: levering per post per post en vervolgens afgeleverd op het postkantoor van het land van levering.

Levering geschiedt OP WERKTIJDEN.

DE KLANT GEEFT EEN PROFESSIONEEL ADRES AAN VOOR DE LEVERINGSVEREISTEN ZODRA DIT NIET IN STAAT IS OM PERSOONLIJK ONTVANGST VAN HET PAKKET TE NEMEN OF DOOR PERSOON DIE SPECIAAL DOOR DE KLANT VOOR DIT EFFECT IS GEADVISEERD.

LES ECUADORS SPRL kan niet leveren aan postbussen, noch aan militaire of marine-adressen.

Leveringen worden geacht te zijn uitgevoerd zodra het Product ter beschikking wordt gesteld van de Klant of zijn vertegenwoordiger door de vervoerder, die de handtekening / ontvangst van de laatste verzamelt via het papieren of elektronische controlesysteem dat bij deze vervoerder wordt gebruikt, d.w.z. in het geval van afwezigheid, door de bezorging van een bericht van beschikbaarheid of passage in de brievenbus van de ontvanger.

Als het pakket ondanks de verschillende passages van de vervoerder niet wordt ontvangen of als het niet wordt ontvangen omdat er niemand op het afleverpunt verschijnt waar het zich bevindt, LES ECUADORS SPRL behoudt het recht om het overeenkomstige bedrag op te nemen of te behouden wanneer de betaling door laatstgenoemde is ontvangen. Een pakket dat niet is afgehaald / ontvangen kan worden geretourneerd LES ECUADORS SPRL, waarna de ontvanger hiervan op de hoogte wordt gebracht via e-mail. De klant kan niettemin een nieuwe levering aanvragen, waarvan de kosten voor rekening van deze laatste komen.

Het is aan de KLANT OF ZIJN VERTEGENWOORDIGER OM DE LEVERING BIJ AANKOMST TE CONTROLEREN EN ALLE RESERVERINGEN EN CLAIMS IN TE DIENEN DIE ANDERS KUNNEN WORDEN GEWEIGERD DE PAKKET TE WEIGEREN, in het geval van ontbrekende, bewezen of schijnbare opening van het pakket of duidelijke sporen van verslechtering.

Als de KLANT het pakket aanvaardt, moet hij zijn reserveringen vermelden op het document van de vervoerder of ze door de vervoerder laten invoeren in het gebruikte elektronische controlesysteem.

In alle gevallen moeten reserveringen en klachten ook per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen DRIE werkdagen na levering van de Producten aan de vervoerder worden gestuurd, met een verplicht exemplaar ter attentie van LES ECUADORS BVBA.

Behalve in geval van overmacht of een handeling die kan worden toegeschreven aan de Klant, WORDEN DE VOORWAARDEN VAN HET RETOUR- EN TERUGBETALINGSRECHT IN OVERLEG MET DE KLANTENSERVICE VAN LES ECUADORS BVBA.

Klachten moeten worden gericht aan LES ECUADORS SPRL en geretourneerde producten volgens de volgende procedure:

1) Vul het formulier in dat in pdf-formaat is verzonden door de klantenservice van LES ECUADORS SPRL. Bij niet-nakoming van de Bestelling geeft de Klant een voldoende en gemotiveerde uitleg door het formulier in te vullen.

2) Plaats het / de product (en), die nooit gebruikt zijn, terug met alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie in de originele doos of gelijkwaardig en voeg een kopie van de factuur en de afleverbon bij met het formulier of een brief met daarin het retouraanvraag en de betreffende artikelen.

3) Retourpakketten moeten met een ontvangstbevestiging worden verzonden naar het adres dat op de afleveringsbon staat vermeld. Er wordt geen rembours geaccepteerd.

4) In het geval van een defect product, zal een vervanging plaatsvinden op voorwaarde dat het genoemde product wordt teruggestuurd en het probleem wordt uitgelegd. Zonder product wordt ruilen niet geaccepteerd.

Bij bewezen of vermoede fraude LES ECUADORS SPRL kan de terugbetaling schorsen of uitstellen.

Geretourneerde producten die niet voldoen aan de bovenstaande procedure worden niet teruggenomen en vergoed voor, en in ieder geval, pakketten waarvoor geen aangehecht element de identificatie van de afzender mogelijk maakt, namelijk niet inclusief ten minste het ordernummer, de e-mailadres, achternaam, voornaam, adres en ondertekend formulier.

De klant draagt ​​de gevolgen van het niet naleven van voornoemde reservering- en klachttermijnen.

NIET-NALEVING VAN DE LEVERTIJD

In totaal en rekening houdend met bovenstaande bepalingen, LES ECUADORS SPRL verbindt zich tot een leveringstermijn van maximaal 20 werkdagen voor standaardproducten en 45 werkdagen voor gepersonaliseerde producten.

LES ECUADORS De SPRL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vertraging van de leveringstermijnen, te wijten aan de vervoerder in geval van overmacht of aan de klant.

Indien een overschrijding van de levertijd wordt geconstateerd, stelt de Klant daarvan onmiddellijk op de hoogte LES ECUADORS SPRL door het telefoonnummer op de Site te bellen en terug te roepen in de ontvangstbevestiging.

In elk geval en in overeenstemming met de wet, wanneer de termijn met meer dan 7 dagen wordt overschreden, heeft de klant het recht om binnen zestig dagen per brief AR te verzoeken om annulering van de bestelling (behalve in geval van overmacht of feitelijke van de Klant), tenzij de Bestelling veilig voor dit verzoek is aangekomen. Als het pakket is aangekomen na het verzoek tot beëindiging van de klant, verbindt deze zich ertoe het terug te sturen en LES ECUADORS De SPRL verbindt zich ertoe om het product en de verzendkosten terug te betalen, bij ontvangst van het product door haar, volledig en in originele staat, tenzij de Klant een bestelling per e-mail weigert die de verkoper op de hoogte brengt van zijn aanvaarding.

Met betrekking tot de professional, en rekening houdend met het bovenstaande, LES ECUADORS De SPRL verbindt zich ertoe in het kader van de leveringsverplichting (binnen een termijn van maximum 45 werkdagen voor standaardproducten en 80 werkdagen voor gepersonaliseerde producten), de producten reizen op risico van eerstgenoemde. Evenzo zal elke klacht van welke aard dan ook van deze laatste na de bovengenoemde reservering- en klachttermijnen als niet-ontvankelijk worden beschouwd. Hetzelfde geldt als het geen strenge controle van de goederen en hun conformiteit uitvoert. Onverminderd het voorgaande, verplicht elk gebrek of fabricagefout erkend na tegenstrijdig onderzoek met de professional de verkoper enkel tot kosteloze vervanging van goederen die als defect erkend zijn, met uitsluiting van elk bedrijfsverlies of bijkomende schade. .

5. Intrekking

5.1 Standaardproducten

Met uitzondering van Producten die op maat gemaakt of voorbereid zijn, of volgens de specificaties van de Klant of duidelijk gepersonaliseerd zijn, of die door hun aard niet opnieuw verzonden kunnen worden of die snel kunnen bederven of vervallen, profiteert de Klant ervan een herroepings- / retourrecht van 14 dagen na ontvangst van de artikelen. Richtlijn 2011/83 EU van 13 juni 2014, die een herroepingstermijn van 14 dagen in Europa standaardiseert.

Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij de klantenservice onmiddellijk telefonisch op de hoogte en bevestigt dit via internet op het e-mailadres van LES ECUADORS SPRL gereserveerd voor dit doel, en stuurt het pakket op eigen kosten terug.

Als de klant vóór enige levering merkt dat zijn bestelling niet correct is, stelt hij de klantenservice hiervan onmiddellijk op de hoogte LES ECUADORS SPRL per telefoon en per e-mail, het herroepings- / retourrecht van toepassing en resulterend in een annulering van de bestelling met opschorting van de levering indien dit mogelijk is.

Het is de Klant verboden om een ​​onvolledig Product terug te sturen waarvan de verpakking gescheurd, beschadigd, beschadigd, gebruikt / getest of bevuild is. LES ECUADORS SPRL neemt het niet over. Er wordt geen rembours geaccepteerd.

Pakketten waarvan geen enkel bijgevoegd element de afzender kan identificeren, of waarvoor het bestelnummer, e-mailadres, naam, voornaam, adres nooit worden teruggenomen.

Elk geretourneerd product moet op de juiste manier worden beschermd, in perfecte staat voor wederverkoop en marketing (niet getest, onbeschadigd, beschadigd of bevuild door de klant), vergezeld van al zijn accessoires, gebruikershandleidingen en documentatie, op het aangegeven adres , met de factuur verzonden door LES ECUADORS SPRL, de Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie.

Bij bewezen of vermoede fraude of niet-naleving van de retourvoorwaarden, LES ECUADORS De SPRL kan in het bijzonder de terugbetaling opschorten of uitstellen.

De terugbetaling aan de klant gebeurt, naar keuze van de klant, hetzij in de vorm van een alternatief product, of vouchers of door middel van een creditnota die één jaar geldig is op de hele site, of door terugbetaling op een bankkaart, in zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de datum waarop het herroepings- / retourrecht wordt uitgeoefend.

Klantenservice LES ECUADORS SPRL is als volgt: LES ECUADORS SPRL - Klantenservice - Galerie du roi, 10 - 1000 - BRUSSEL - Tel: 00 00 00 00 00 00 - www.lesecuadors.com, lesecuadors.worden, lesecuadors.be - internetadres van de klantenservice: lesecuadors@ yahoo.fr.

Tenzij Richtlijn 2011/83 EU op grote schaal wordt omgezet in nationale openbare orde (als de verlenging aanvullend is, zal deze hier dus niet van toepassing zijn), komt het herroepingsrecht alleen ten goede aan consumenten die natuurlijke personen zijn die voor hun behoeften een contract sluiten. persoonlijk.

5.2 Aangepaste producten

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentencode is het herroepingsrecht niet van toepassing op de levering van goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn, zoals een product waarvan de grondstoffen door de klant zijn geselecteerd. Klant en het resulterende eindproduct samengesteld op basis van de karakteraanduidingen die door deze laatste zijn doorgegeven.

5.3 Garanties

De Klant geniet enerzijds de toepasselijke wettelijke garanties die bekend staan ​​als de garantie voor verborgen gebreken en anderzijds de naleving.

In geval van een verborgen gebrek heeft de klant de keuze tussen enerzijds de prijs terug te krijgen, onder voorbehoud van de teruggave door hem (volgens de bovenstaande voorwaarden) van het product, of anderzijds de conservering van het product (betrokken door het verborgen gebrek) maar in ruil voor een gedeeltelijke terugbetaling van de door de verkoper overeengekomen prijs.

Bij gebrek aan conformiteit kan de Klant kiezen tussen het repareren en vervangen van het Product of het geheel of gedeeltelijk herstellen van de prijs.

Echter LES ECUADORS De SPRL mag niet verdergaan volgens de keuze van de Klant wanneer de gevraagde oplossing onredelijk bezwarend blijkt voor de verkoper, of zich ertegen verzetten wanneer de voorwaarden van wettelijke toepassing niet vervuld zijn.

Als alternatief voor de teruggave van de prijs, LES ECUADORS De SPRL kan vouchers aanbieden en de Klant aanvaardt ze door hem per eenvoudige e-mail op de hoogte te brengen, wat een einde maakt aan het geschil, aangezien de verkoper de voorkeur geeft aan minnelijke oplossingen.

6. prijs

De prijs wordt uitgedrukt in euro's. De prijs die op de site wordt weergegeven, is exclusief transport. De prijs vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, uitgedrukt inclusief alle belastingen en inclusief BTW voor België. Deze prijs is inclusief de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en conservering van de producten, de transportkosten. Voor gepersonaliseerde producten omvat deze prijs ook de tussenkomst van de partner (s) van LES ECUADORS De SPRL kan haar prijzen op elk moment wijzigen, met dien verstande dat de Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment dat de Bestellingen worden geregistreerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Getoonde productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op de site verschijnen.

Douanekosten: deze zijn voor rekening van de klant

7. Paiement

De prijs die aan de klant wordt gefactureerd, is de prijs vermeld op de orderbevestiging / -bevestiging verzonden door LES ECUADORS BVBA. De prijs van de producten is contant betaalbaar op de dag van de bestelling. Betaling voor aankopen wordt gedaan met een creditcard.

Met bankkaart: Betaling gebeurt met een bankkaart van een van de Visa-kaarten, Mastercard, Carte Bleue, Bancontact / MisterCash-kaarten of elke andere methode die op de site wordt aangeboden. De mededeling van zijn bankkaartnummer via de Site van LES ECUADORS SPRL vormt de machtiging om haar rekening te debiteren tot het bedrag van de bestelde Producten. Online betalingssysteem LES ECUADORS SPRL laat toe om te betalen via een bankserver in een beveiligde omgeving. Het nummer van de klant wordt dus doorgestuurd zonder via de server van de winkel te gaan naar de servers van de bank, die zijn klant doorgaans rechtstreeks in een beveiligde omgeving doorverwijst.
De door de klant gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betrokken bankbetaalcentra hun akkoord hebben gegeven. In geval van weigering van genoemde centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht.

Via de PayPal-service: De Klant wordt uitgenodigd om de persoonlijke gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren dat deze heeft geregistreerd bij de betalingsdienstaanbieder.

In alle gevallen vormen de online verstrekking van het bankkaartnummer of de identificatiegegevens van de betalingsprovider en de uiteindelijke validatie van de bestelling die volgt het bewijs van de volledige bestelling van de klant en van zijn verbintenis / handtekening in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 13 maart 2000.

Voorts LES ECUADORS SPRL behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant met wie er een geschil is, te weigeren. De betrouwbaarheid van de informatie die tijdens een bestelling wordt ingevoerd, kan worden geverifieerd en automatische waarschuwingen worden geactiveerd op basis van de verstrekte informatie. In dit verband kan de klant worden gevraagd om aanvullende informatie of zelfs ondersteunende documenten te verstrekken op basis waarvan de bestelling kan worden voortgezet of geannuleerd.

De factuur wordt in pdf-formaat naar de klant gemaild.

Geen enkel vooruitbetaald bedrag is of wordt beschouwd als een aanbetaling.

De Producten blijven eigendom van LES ECUADORS SPRL tot volledige betaling van de prijs.

Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site (foto's, illustraties, pictogrammen en beschrijvingen, logo, merk) zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van LES ECUADORS BVBA.

IT en vrijheden

Klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld door LES ECUADORS SPRL. Ze worden enkel intern gebruikt voor de registratie op de Site, de verwerking van de bestelling van de Klant, de ontwikkeling en personalisatie van de klantrelatie door middel van e-mailinformatie en nieuwsbrieven, enerzijds of anderzijds. aan de andere kant specifieke acties van commerciële promoties waartegen de Klant niet zal verzetten.

Bij het verzamelen van hun gegevens wordt de Klant door de Site geïnformeerd over de verplichte of optionele aard van hun antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. Bij gebrek aan een reactie op de verplichte informatie, kan de registratie niet worden geregistreerd en kan de bestelling niet worden verwerkt.

Bepaalde informatie kan worden meegedeeld aan dienstverleners die direct betrokken zijn bij het bestelproces, zoals de vervoerder.

In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 kan de klant zijn recht op toegang en zijn recht op rectificatie of verwijdering uitoefenen voor informatie die op hem betrekking heeft, verzet om legitieme redenen en verzet tegen commerciële prospectie door zijn ondertekende aanvraag per post sturen naar: LES ECUADORS BVBA, Koninginnegalerij, 10 - 1000 - BRUSSEL, en door hun e-mailadres, voor- en achternaam en hun postadres op te geven.

Cookies

Cookies slaan bepaalde informatie op die is opgeslagen in het geheugen van de harde schijf van de klant, maar bevatten geen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en geven deze ook niet door. Deze cookies worden alleen gebruikt om het aannemen van bestellingen of de beveiliging van de transactie te vergemakkelijken.

Overmacht

De verantwoordelijkheid van de ene of de andere partij kan niet worden ingeroepen indien de uitvoering van het contract en de bestelling wordt vertraagd of verhinderd door overmacht of een toevallige gebeurtenis, als gevolg van de 'andere partij of een derde of externe oorzaken, zoals in het bijzonder overstroming, brand, onderbreking van de levering van energie, grondstoffen, voorraaduitval of stopzetting van de levering door laboratoria, elke beslissing gezondheidsautoriteiten, evenals totale of gedeeltelijke stakingen van welke aard dan ook die de goede werking ervan belemmeren LES ECUADORS SPRL, zoals transportstakingen, postdiensten. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.

bewijsmateriaal

De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem dat wordt gebruikt en gekozen door de Klant (bankinstelling, kaartbetalingscentrum, betalingsdienstaanbieder of andere), als onderdeel van het bestelproces en de gegevens die worden geregistreerd door LES ECUADORS SPRL vormt het bewijs van alle financiële transacties waartussen doorgevoerd of tussengekomen is LES ECUADORS SPRL, de Klant en genoemde vestiging (of andere instantie).

Gegevens op computer of elektronische media, e-mails vormen geldig bewijs en zijn als zodanig toelaatbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard.

8 Toepasselijk recht - Verantwoordelijkheden - Geschillen

LES ECUADORS SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei materiële, immateriële of lichamelijke schade die zou kunnen voortvloeien uit een storing of oneigenlijk gebruik van de verkochte producten.

Met betrekking tot een consument is de verantwoordelijkheid van LES ECUADORS SPRL kan niet worden ingeschakeld in geval van schade ten gevolge van overmacht, te wijten aan de handeling van een derde of enig feit dat toerekenbaar is aan de Klant.

De verantwoordelijkheid van de samenleving LES ECUADORS SPRL ten aanzien van de professional zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeschakeld in geval van schade als gevolg van overmacht, of door een feit dat kan worden toegerekend aan de Klant of aan een derde.

In geval van moeilijkheden bij de toepassing van dit contract, heeft de Klant de mogelijkheid om, alvorens enige gerechtelijke procedure te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken door hiervoor de klantenservice te vragen van LES ECUADORS BVBA.

Bij gebreke van een minnelijke schikking, zal de zaak voor de bevoegde Belgische rechtbanken worden gebracht en in het geval dat de koper een professional blijkt te zijn, kennen de partijen de exclusieve bevoegdheid toe aan de rechtbank van koophandel in de zetel van LES ECUADORS BVBA.

fr Français
X
Terug naar boven