fbpx

Annuleringsvoorwaarden

Standaard producten

Met uitzondering van Producten die op maat gemaakt of voorbereid zijn, of volgens de specificaties van de Klant of duidelijk gepersonaliseerd zijn, of die door hun aard niet opnieuw verzonden kunnen worden of die snel kunnen bederven of vervallen, profiteert de Klant ervan een herroepings- / retourrecht van 14 dagen na ontvangst van de artikelen. Richtlijn 2011/83 EU van 13 juni 2014, die een herroepingstermijn van 14 dagen in Europa standaardiseert.

Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stelt hij de klantenservice onmiddellijk telefonisch op de hoogte en bevestigt dit via internet op het e-mailadres van LES ECUADORS SPRL gereserveerd voor dit doel, en stuurt het pakket op eigen kosten terug.

Als de klant vóór enige levering merkt dat zijn bestelling niet correct is, stelt hij de klantenservice hiervan onmiddellijk op de hoogte LES ECUADORS SPRL per telefoon en per e-mail, het herroepings- / retourrecht van toepassing en resulterend in een annulering van de bestelling met opschorting van de levering indien dit mogelijk is.

Het is de Klant verboden om een ​​onvolledig Product terug te sturen waarvan de verpakking gescheurd, beschadigd, beschadigd, gebruikt / getest of bevuild is. LES ECUADORS SPRL neemt het niet over. Er wordt geen rembours geaccepteerd.

Pakketten waarvan geen enkel bijgevoegd element de afzender kan identificeren, of waarvoor het bestelnummer, e-mailadres, naam, voornaam, adres nooit worden teruggenomen.

Elk geretourneerd product moet op de juiste manier worden beschermd, in perfecte staat voor wederverkoop en marketing (niet getest, onbeschadigd, beschadigd of bevuild door de klant), vergezeld van al zijn accessoires, gebruikershandleidingen en documentatie, op het aangegeven adres , met de factuur verzonden door LES ECUADORS SPRL, de Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie.

Bij bewezen of vermoede fraude of niet-naleving van de retourvoorwaarden, LES ECUADORS De SPRL kan in het bijzonder de terugbetaling opschorten of uitstellen.

De terugbetaling aan de klant gebeurt, naar keuze van de klant, hetzij in de vorm van een alternatief product, of vouchers of door middel van een creditnota die één jaar geldig is op de hele site, of door terugbetaling op een bankkaart, in zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de datum waarop het herroepings- / retourrecht wordt uitgeoefend.

Klantenservice LES ECUADORS SPRL is als volgt: 

LES ECUADORS BVBA
Klantenservice
King's Gallery, 10
1000 - BRUSSEL
telefoon: + 32 02 514 35 59
 www.lesecuadors.com, lesecuadors.worden, lesecuadors.be - internetadres van de klantenservice: lesecuadors@ yahoo.fr.

Tenzij Richtlijn 2011/83 EU op grote schaal wordt omgezet in nationale openbare orde (als de verlenging aanvullend is, zal deze hier dus niet van toepassing zijn), komt het herroepingsrecht alleen ten goede aan consumenten die natuurlijke personen zijn die voor hun behoeften een contract sluiten. persoonlijk.

 Aangepaste producten

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentencode is het herroepingsrecht niet van toepassing op de levering van goederen die op klantspecificatie zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn, zoals een product waarvan de grondstoffen door de klant zijn geselecteerd. Klant en het resulterende eindproduct samengesteld op basis van de karakteraanduidingen die door deze laatste zijn doorgegeven.

garanties

De Klant geniet enerzijds de toepasselijke wettelijke garanties die bekend staan ​​als de garantie voor verborgen gebreken en anderzijds de naleving.

In geval van een verborgen gebrek heeft de klant de keuze tussen enerzijds de prijs terug te krijgen, onder voorbehoud van de teruggave door hem (volgens de bovenstaande voorwaarden) van het product, of anderzijds de conservering van het product (betrokken door het verborgen gebrek) maar in ruil voor een gedeeltelijke terugbetaling van de door de verkoper overeengekomen prijs.

Bij gebrek aan conformiteit kan de Klant kiezen tussen het repareren en vervangen van het Product of het geheel of gedeeltelijk herstellen van de prijs.

Echter LES ECUADORS De SPRL mag niet verdergaan volgens de keuze van de Klant wanneer de gevraagde oplossing onredelijk bezwarend blijkt voor de verkoper, of zich ertegen verzetten wanneer de voorwaarden van wettelijke toepassing niet vervuld zijn.

Als alternatief voor de teruggave van de prijs, LES ECUADORS De SPRL kan vouchers aanbieden en de Klant aanvaardt ze door hem per eenvoudige e-mail op de hoogte te brengen, wat een einde maakt aan het geschil, aangezien de verkoper de voorkeur geeft aan minnelijke oplossingen.

fr Français
X
Terug naar boven